skip to content


Reg.- Könige
1954 - 55 Paul Selge sen.
1955 - 56 Peter Faust
1960 - 61 Wilhelm Schilling
1969 - 70 Wilhelm Hoffmann
1975 - 76 Wolfgang Ehrenberg
1979 - 80 Josef Hoffmann
2013 - 14 Dirk Drunkemöller
Bezirks Könige
1969 - 70 Wilhelm Hoffmann
1979 - 80 Josef Hoffmann
   
Reg.- Prinzen
1969 - 70 Klaus Palm
1972 - 73 Gerd Hoffmann
1975 - 76 Bernhard Banowski
   
Bezirks Prinzen
1973 - 74 Gerd Hoffmann
   
   

 

Klompenkönige
1993/94 Klaus Voß
2006/07 Marcus & Brigitte Podszun
   
   

 

Bürgerkönige
2003/04 Horst Dieter (Faustus) Engels